وبینار جعبه جادویی

سرفصل‌های وبینار:
ویژگی انیمیشن دیدنی و ندیدنی
مدیریت آسیب‌ رسانه در کودکان
قوانین انیمیشن دیدن
معرفی پلتفورم‌هایی برای کسب اطلاعات انیمیشن‌ها
مفهوم علائم مندرج در انیمیشن‌ها